The Curious Case of Benjamin Button

The Curious Case of Benjamin Button วันที่เข้าฉาย : 12 ก.พ. 2552 แนวหนัง : ดราม่า ผู้กำกับ : เดวิด ฟินเชอร์ นักแสดง : แบรด พิตต์, เคท บลันเชตต์, ทาราจิ พี เฮนสัน, จูเลีย ซื้อขายพระเครื่อง ออร์มอนด์, เจสัน เฟลมมิ่ง, ทิลด้า สวินตัน ผมเกิดมาในสภาวะที่ไม่ปกติ และนั่นเป็นการเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่อง The Curious Case of Benjamin Button ซึ่งดัดแปลงจากเรื่องราวของ เอฟ สก๊อต ฟิทซ์เจอราลด์ในปี ตลาดพระ 1920 ของชายที่เกิดมาด้วยวัยแปดสิบและย้อนอายุถอยหลัง เขาก็เหมือนเราทุกคนที่ไม่สามารถหยุดเวลาได้ จากนิวออร์ลีนส์ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 พระเครื่อง ในปี 1918 จนถึงศตวรรษที่ 21 กับการเดินทางที่ไม่ธรรมดาที่สุดเท่าที่คนๆ หนึ่งจะเป็นไปได้ ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของชายผู้ที่ไม่เหมือนคนทั่วไป และผู้คนกับสถานที่ๆ เขาได้ค้นพบในช่วงชีวิตเขา ควมรักที่ได้พบพานและสูญเสียไป สีสันความสุขแห่งชีวิตและความโศกเศร้าแห่งความตาย และสิ่งที่คงอยู่เหนือกาลเวลา

ตลาดพระ,พระเครื่อง,ซื้อขายพระเครื่อง

Read More

พิธิภัณฑ์สังคโลก

เครื่องสังคโลกเป็นงานศิลปหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งเพลงชาติไทย ที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ และด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การซื้อหาของเก่าเหล่านั้นเก็บไว้ชื่นชม จึงยังคงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย พิพิธภัณฑ์สังคโลกเกิดจากความคิดและความตั้งใจของนายดำรงและนางกุศล สุวัฒน์เมฆินทร์ ชาวจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมุ่งหมายนำความภูมิใจในแผ่นดินสุโขทัยและประวัติศาสตร์ของสุโขทัย เสนอแก่นักท่องเที่ยว เยาวชนรุ่นหลัง และคนไทยทุกคนได้ร่วมกับประจักษ์ในความสำคัญและยิ่งใหญ่ของบสุโขทัย จึงได้นำของสะสมที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี อันได้แก่พระพุทธรูป เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งของในชีวิตประจำวัน และเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑสถาน การแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา หรือ สังคโลก ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญไปสู่นานาอารยประเทศรวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในแถบเอเชียอาคเนย์ และการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศคู่ค้ากับสุโขทัยในพื้นที่โล่งกว้าง ใช้เป็นส่วนจัดนิทรรศการชั่วคราว ในบางโอกาสใช้เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินหรือใช้สถานที่แสดงงานศิลปกรรม ชั้นที่ 2 แบ่งพื้นที่ออกเป็น ห้องจัดแสดงชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะล้านนา ชั้นใต้ดิน ใช้เป็นคลังเพื่อการศึกษา ให้ความรู้ทางด้านการจัดเก็บและรักษาโบราณวัตถุ รวมทั้งการแยกประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุจัดแสดง

 

Read More